Menu główne

Kolegium Redakcyjne

prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

redaktor naczelny
redaktor tematyczny: historia, archeologia, badania interdyscyplinarne

 

prof. zw. dr hab. Wojciech Chudziak

zastępca redaktora naczelnego
redaktor tematyczny: archeologia

 

dr hab. Jarosław Jarzewicz

redaktor tematyczny: historia sztuki i architektury

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

redaktor tematyczny: etnologia, antropologia kulturowa

 

prof. zw. dr hab. Maria Kaczmarek

redaktor tematyczny: antropologia fizyczna

dr Antoni Pelczyk

redaktor tematyczny: etnografia Polski

 

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
redaktor tematyczny: architektura średniowieczna


prof. zw. dr hab. Janusz Skoczylas

redaktor tematyczny: geologia, nauki o ziemi

 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Tobolski

redaktor tematyczny: nauki przyrodnicze, paleobotanika

 

mgr Paweł Sankiewicz
redaktor, sekretarz redakcji

 

mgr Hanna Kossak-Nowocień

redaktor techniczny