Menu główne

O nas

 

Studia Lednickie to czasopismo wydawane od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy poświęcone szerokiej tematyce historii średniowiecza, etnografii Polski i naukom przyrodniczym. Prezentowane są tutaj zarówno teksty źródłowe jak i syntetyczne, zwłaszcza podsumowujące wyniki badań interdyscyplinarnych. Pierwszym redaktorem czasopisma była prof. Zofia Kurnatowska. Pierwotnie czasopismo ukazywało się jako wydawnictwo zwarte, od roku 2004 zmienione na czasopismo (ISSN 0860-7893; eISSN 2353-7906). Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej (referencyjnej www.studialednickie.lednica.pl) i tradycyjnej. Teksty są publikowane w 4 działach: studia, materiały, analizy i sprawozdania oraz kronika. Uzupełnieniem jest bibliografia dotycząca obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Zamieszczane teksty są publikowane w języku polskim (ze streszczeniami w języku angielskim, we wcześniejszych tomach w języku niemieckim) oraz w językach konferencyjnych. Studia Lednickie znajdują się w wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i artykuły w nich publikowane są punktowane (2 punkty).