Menu główne

Recenzenci

STAŁY ZESPÓŁ RECENZENTÓW STUDIÓW LEDNICKICH

 

prof. dr hab. Józef Banaszak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska

dr inż. arch. prof. Robert Barełkowski
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Andrzej Brencz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 
dr hab. Marek Bunalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 
dr hab. Zbigniew Celka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska

prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki
Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii
 
dr hab. Zbyszko Górczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii

prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii
 
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prahistorii

dr Michał Kupczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zbiory Przyrodnicze
 
dr hab. inż. prof. Daniel Makowiecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii
 
dr Beata Messyasz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska
 
prof. dr hab. Krystyna Milecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji
 
prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji

dr Piotr Pokora
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii
 
dr Michał Preisler
 
dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii
 

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac.